สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง
เลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ : 0-3226-1830  แฟกซ์ : 0-3226-1830 ต่อ 18  E-mail : admin@chombung.go.th
Powered By WNT.CO.TH