โรคไวรัสโคโรนา 2019

โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

altalt

ขั้นตอนการอณุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง และระเบียบปฏิบัติการยื่นคำร้องและการพิจารณาออกใบอนุญาติตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

alt

alt

โรคติดต่อหน้าฝน

โรคติดต่อที่มากับฤดูฝน

alt

Attachments:
Download this file (unnamed.png)unnamed.png[ ]208 Kb

Virus RSV

alt

Attachments:
Download this file (26948ead847f06bafb52ed2f34a24fd9.jpg)26948ead847f06bafb52ed2f34a24fd9.jpg[ ]722 Kb

ตรวจงาน.8

โครงการซ่อมแซมถนนสายสมพงษ์-บนเนิน หมู่ที่ 8

alt

คณะกรรมการตรวจงาน ของ อบต.จอมบึง ลงพื้นที่ตรวจสอบงาน

"โครงการซ่อมแซมถนนสายสมพงษ์-บนเนิน หมู่ที่ 8"

เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุในสัญญาจ้าง

บทความ อื่นๆ ...