ขั้นตอนการอณุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง และระเบียบปฏิบัติการยื่นคำร้องและการพิจารณาออกใบอนุญาติตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

alt

alt

โรคติดต่อหน้าฝน

โรคติดต่อที่มากับฤดูฝน

alt

Attachments:
Download this file (unnamed.png)unnamed.png[ ]208 Kb

Virus RSV

alt

Attachments:
Download this file (26948ead847f06bafb52ed2f34a24fd9.jpg)26948ead847f06bafb52ed2f34a24fd9.jpg[ ]722 Kb

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลครั้งแรก

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองจอมพล เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลครั้งแรก ณ ห้องประฃุมเทศบาลจอมพล โดยมีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฎิบัติราช การแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวเปิดประชุม พร้อมลงนามแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาแทน ซึ่งขณะนี้เทศบาลเมืองจอมพลมีสมาชิกสภาท้องถิ่นชั่วคราวแทนครบแล้ว ทั้ง 12 ท่านโดยมีนายณรงค์ เทียมเมฆ เป็นประธานสภาชั่วคราว และเป็นผู้กล่าวนำปฏิญาณตน "จะปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น"

alt

นักเรียนผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงานของโครงการ

-เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุและคนพิการ

-เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้มีสถานที่การจัดกิจกรรมและบริการสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

-เพื่เป็นศูนย์อาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและคนพิการ

-เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ

-เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ