รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม 

สังกัดเทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง บริเวณพื้นที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิค-19

ทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
 
บริเวณพื้นที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิค-19
 
 
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล และนายวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง บริเวณพื้นที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิค-19 ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ เป็นวันที่ 2
 
alt  alt
 
alt  alt

ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านชำ

ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านชำ
 
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล และนายวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 
มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านชำ  ณ หมู่ 4,5,6,8,12,13 จำนวน 6 ป้ายโดยได้รับการสนับสนุนป้ายไวนิลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
 
alt  alt
 
alt  alt

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากควันไฟเผาขยะ

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งจากประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนจากควันไฟเผาขยะ
 
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 
นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ปลัดวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากควันไฟเผาขยะ
 
 
alt  alt
 
alt
 

ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง บริเวณพื้นที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิค-19

 
ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
 
บริเวณพื้นที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิค-19 
 
 
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
นายวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง บริเวณพื้นที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิค-19 ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่
 
alt  alt
 
alt  alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

คุณพึงพอใจ เทศบาลเมืองจอมพล ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมบึง
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830