รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดควาย

สังกัดเทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
Attachments:
Download this file (SCAN_20200715_095047811.pdf)SCAN_20200715_095047811.pdf[ ]4506 Kb

เลื่อนการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองจอมพล

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ในประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้น

เลื่อนจากเดิมวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม เป็นวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

alt

กำหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการรณรงค์ฉีดวีคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

 

เทศบาลเมืองจอมพล นำโดย นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง (นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล และ นายวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง (ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล) และคณะผู้บริหาร ร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบสนับสนุนโครงการรณรงค์ฉีดวีคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)​ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และใหความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคน  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจอมพลท่านใด มีความประสงค์ สามารถแจ้งลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้...

ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาด เพื่อการป้องกันควบคุม รณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง

 

 alt

 

alt

ประชาสัมพันธ์ยื่นคำร้องขอที่รองรับขยะมูลฝอย

ประชาสัมพันธ์ยื่นคำร้องขอ

 

ที่รองรับขยะมูลฝอย

alt

จัดทำแนวกั้นบ้านผู้มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ป่วย ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

จัดทำแนวกั้นบ้านผู้มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ป่วย

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:00น เทศบาลเมืองจอมพล โดยนายวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับทีมควบคุมโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระ-ยุพราชจอมบึงลงพื้นที่ทำแนวกั้นบ้านผู้มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ป่วยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จำนวน 3 หลังคาเรือน แยกเป็น หมู่ที่ 9 บ้านหนองขนาก 2 หลังคาเรือน และหมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว 1 หลังคาเรือน

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

คุณพึงพอใจ เทศบาลเมืองจอมพล ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลเมืองจอมพล
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830