การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ 2 บ้านทำเนียบ และหมู่12 บ้านดงไผ่

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ 2 บ้านทำเนียบ และหมู่12 บ้านดงไผ่

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล นายวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการรณรงค์พ่นหมอกควัน ประจำปี 2564  โดยได้ทำการพ่นหมอกควัน และหยอดทรายอะเบท ให้กับที่พักอาศัย ณ หมู่ 2 บ้านทำเนียบ และ หมู่ 12 บ้านดงไผ่ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ อสม.หมู่ 2 และหมู่ 12 ที่ได้เป็นผู้นำทีมไปร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคให้กับประชาชนในพื้นที่

 

alt  alt

alt  alt

 

เลื่อนเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองจอมพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แบบ On Site) (ฉบับที่ ๔)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID - ๑๙) จึงขอเลื่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองจอมพล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ออกไป จากเดิมจนถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เลื่อนออกไปจนถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

alt

แจ้งกำหนดการออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

แจ้งกำหนดการออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

alt

 

alt

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

คู่มือการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร

 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 • ประเภทสิ่งก่อสร้าง • 

1. อาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวถึงสองชั้น 

2. อาคารพาณิชย์คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป
3. อาคารทาว์เฮ้าท์
4. บ้านแถวคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือบ้านแถวไม้
5. รั้วก าแพง
6. พื้นที่จอดรถ ที่กลับรถ
7. ป้าย
8. ท่อระบายน้ำรั้ว หรือกำแพง
 
ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องมาติดต่อขออนุญาตปลูกสร้างที่
"กองช่าง" องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ในเวลาราชการพร้อมยื่นหลักฐานที่จะขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  กรณีพื้นที่ของอาคารเกิน 150 ตารางเมตร ต้องใช้วิศวกรเป็นผู้ออกแบบ
และควบคุมงานพร้อมใบ ประกอบวิชาชีพ  
 
 • ขั้นตอนการดำเนินการ 
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามแบบคำขออนุญาต
    ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร
3. นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
5. ออกใบอนุญาตก่อสร้าง
 
 • ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 30 วัน • 
  
• หลักฐานการยื่นแบบคำขอ •
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต      จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลัง พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า      จำนวน 1 ฉบับ
3. กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง     จำนวน 2 ฉบับ
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร      จำนวน 2 ฉบับ     
5. แผนผังผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง      จำนวน 2 ฉบับ                  
 
 • ค่าธรรมเนียม • 
1. ค่าใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ 20 บาท
2. ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน  (คิดตามพื้นที่ของอาคาร)
    - อาคารสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินสิบสองเมตร ตร.ม.ละ 50 สตางค์
    - อาคารเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้นและสูงเกินสิบสองเมตรแต่ไม่เกินสิบห้าเมตร ตร.ม.ละ 2 บาท
    - อาคารสูงเกินสามชั้น หรือสูงเกินสิบห้าเมตร ตร.ม.ละ 4 บาท   
 
 • สถานที่/ช่องทางการให้บริการ • 
"กองช่าง" องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง
โทรศัพท์/โทรสาร   0-3226-1830
จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

คุณพึงพอใจ เทศบาลเมืองจอมพล ด้านใดmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้367
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1171
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้367
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12607
mod_vvisit_counterเดือนนี้42831
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว47673
mod_vvisit_counterทั้งหมด173712

We have: 21 guests online
ไอพีคุณคือ: 3.236.23.193
วันนี้: ก.ค. 25, 2021


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมบึง
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830