การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
 
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร จะมีอายุตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก่อนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ  ถ้าใบอนุญาตใดๆ ก็ตามสูญหายให้แจ้งความ แล้วนำใบรับแจ้งความนั้นไปยื่นต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอใบแทนใบอนุญาตนั้น  ถ้าใบอนุญาตใดๆ ชำรุดในสาระสำคัญ ให้นำใบอนุญาตที่ชำรุดนั้น
ไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอใบแทนใบอนุญาตนั้น 
 
 • ขั้นตอน • 
1. แจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ โดยยื่นแบบฟอร์มตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
พร้อมทั้ง เอกสารประกอบการขออนุญาต แต่ในกรณีนี้ผู้ออกแบบอาคารทั้งวิศวกร
และสถาปนิกต้องเป็นวุฒิวิศวกร และวุฒิสถาปนิก พร้อมทั้งแจ้งวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด
การดำเนินการดังกล่าว
2. ชำระค่าธรรมเนียม (เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่1. เรียบร้อยแล้ว) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายในวันที่ได้รับแจ้ง เมื่อเจ้าของอาคาร
ได้รับใบแจ้งแล้วสามารถดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารได้   
 
 
 • ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาต •   รวม 7 วัน
 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรับรองสำเนา     จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา     จำนวน 1 ฉบับ 
3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พร้อมรับรองสำเนา     จำนวน 1 ฉบับ 
4. ใบอนุญาตฉบับจริง       จำนวน 1 ฉบับ
5. แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง   จำนวน 1 ฉบับ 
6. กรณีผู้ยื่นขอรับรองเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล  จำนวน 1 ฉบับ 
งานที่ให้บริการ 
 
 
 • ค่าธรรมเนียม • 
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ 20 บาท
2. ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร  ฉบับละ 10 บาท
3. ใบอนุญาตรื้อถอน   ฉบับละ 10 บาท
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย   ฉบับละ 10 บาท   
 
 
• สถานที่/ช่องทางการให้บริการ • 
"กองช่าง"   องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3226-1830
ให้บริการ  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้166
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้181
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้616
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว973
mod_vvisit_counterเดือนนี้166
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4806
mod_vvisit_counterทั้งหมด280130

We have: 11 guests online
ไอพีคุณคือ: 34.207.247.69
วันนี้: ธ.ค. 01, 2021


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมบึง
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830