ประกาศ

ประกาศ

Attachments:
Download this file (ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf)ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf[ ]1218 Kb
Download this file (ประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร.pdf)ประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร.pdf[ ]578 Kb
Download this file (ประกาศพลังงาน.pdf)ประกาศพลังงาน.pdf[ ]2226 Kb
Download this file (ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf)ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf[ ]832 Kb
Download this file (ประกาศมาตรการตวจสอบการใช้ดุลยพินินิจ.pdf)ประกาศมาตรการตวจสอบการใช้ดุลยพินินิจ.pdf[ ]1576 Kb
Download this file (ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf[ ]576 Kb
Download this file (ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโชน์ส่วนรวม.pdf)ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโชน์ส่วนรวม.pdf[ ]981 Kb
Download this file (ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf)ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf[ ]620 Kb
Download this file (ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf)ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf[ ]499 Kb
Download this file (ประกาศว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง.pdf)ประกาศว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง.pdf[ ]1126 Kb
Download this file (ประกาศในการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล.pdf)ประกาศในการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล.pdf[ ]1544 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมบึง
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830