จัดทำแนวกั้นบ้านผู้มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ป่วย ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

จัดทำแนวกั้นบ้านผู้มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ป่วย

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:00น เทศบาลเมืองจอมพล โดยนายวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับทีมควบคุมโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระ-ยุพราชจอมบึงลงพื้นที่ทำแนวกั้นบ้านผู้มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ป่วยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จำนวน 3 หลังคาเรือน แยกเป็น หมู่ที่ 9 บ้านหนองขนาก 2 หลังคาเรือน และหมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว 1 หลังคาเรือน

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลเมืองจอมพล
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830