แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมบึง
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830