โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง  จัดอบรมโครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่  27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง  ได้รับความรู้และตระหนักถึงปัญหาการการสารขาดสารไอโอดีน และเพื่อเป็นการลดอัตราการเกิดสภาวะการขาดสารไอโอดีน

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลเมืองจอมพล
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830