ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลจอมบึง

 พิธีเปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลจอมบึง รุ่นที่ 2 

 ปีการศึกษา 2561 

alt

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึงร่วมกับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลจอมบึง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล สถานีตำรวจภูธรจอมบึง จัดพิธีเปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุุตำบลจอมบึง รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผุ้สูงอายุ และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งได้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลเมืองจอมพล
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830