พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2023

กฎหมายน่ารู้

alt

เทศบาลเมืองจอมพล

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

Attachments:
Download this file (พรบ. การสาธารณสุข 2535 ถึง ฉ3 2560.pdf)พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม[ ]423 Kb
Download this file (พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562.pdf)พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562.pdf[ ]172 Kb
Download this file (พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.pdf)พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.pdf[ ]171 Kb
Download this file (พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่5 พ.ศ.2562.pdf)พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่5 พ.ศ.2562.pdf[ ]181 Kb
Download this file (พรบ.เทศบาล ฉบับที่14 พ.ศ.2562.pdf)พรบ.เทศบาล ฉบับที่14 พ.ศ.2562.pdf[ ]197 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ.pdf)พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนืื้อสัตว์ พ.ศ.2559[ ]163 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบี.pdf)พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535[ ]120 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่ว.pdf)พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537[ ]298 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง.pdf)พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535[ ]327 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558.pdf)พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558[ ]154 Kb
Download this file (แก้ไขเพิ่มเติม61 ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม.pdf)พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561[ ]145 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลเมืองจอมพล
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830