แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองจอมพล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล สำนักปลัด 31
2 ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 สำนักปลัด 29
3 ประกาศใช้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่2 (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 สำนักปลัด 28
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566 - 2570) สำนักปลัด 234
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี สำนักปลัด 217
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติ่มครั้งที่ 1 อบต.จอมบึง 339
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 Administrator 1464

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลเมืองจอมพล
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830