ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองจอมพล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ตรวจรับพัสดุ งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนถายในหมู่บ้าน ถนนชุกส้มเสี้ยว - หัวทะเล หมู่ที่ 11 สำนักปลัด 57
22 รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง 34
23 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สำนักปลัด 71
24 รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองจอมพล ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไตรมาส 4) กองคลัง 21
25 ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 กองคลัง 22
26 เทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 30
27 เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 24
28 เทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 24
29 เทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 14
30 เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 86
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลเมืองจอมพล
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830