ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองจอมพล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ปี 2564-2566 สำนักปลัด 278
52 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล ปี 2564 สำนักปลัด 44
53 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สำนักปลัด 226
54 ประชาสัมพันธ์คำสั่ง สำนักปลัด 184
55 ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 กองคลัง 110
56 ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำนักปลัด 56
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565 กองคลัง 49
58 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565) กองคลัง 65
59 รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองจอมพล ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ไตรมาส 2) กองคลัง 66
60 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 กองคลัง 232
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลเมืองจอมพล
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830