ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองจอมพล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 กองคลัง 212
82 ประกาศ เทศบาลเมืองจอมพล การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย กองคลัง 94
83 กำหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 970
84 เลื่อนการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองจอมพล กองการศึกษา 108
85 ประชาสัมพันธ์ยื่นคำร้องขอที่รองรับขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 148
86 จัดทำแนวกั้นบ้านผู้มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ป่วย ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 104
87 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กองการศึกษา 936
88 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กองการศึกษา 254
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564 กองคลัง 106
90 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564) กองคลัง 86
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมบึง
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830