ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองจอมพล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง สำนักปลัด 113
92 แจ้งกำหนดการออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 123
93 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาได้ลงตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองจอมพล กองการศึกษา 102
94 ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านชำ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 101
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 กองคลัง 225
96 ประกาศ เทศบาลเมืองจอมพล การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย กองคลัง 109
97 กำหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1328
98 เลื่อนการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองจอมพล กองการศึกษา 122
99 ประชาสัมพันธ์ยื่นคำร้องขอที่รองรับขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192
100 จัดทำแนวกั้นบ้านผู้มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ป่วย ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 123
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลเมืองจอมพล
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830