ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จอมบึง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) กองคลัง 5
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 กองคลัง 18
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565 กองคลัง 20
4 ตรวจรับพัสดุ งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนถายในหมู่บ้าน ถนนชุกส้มเสี้ยว - หัวทะเล หมู่ที่ 11 สำนักปลัด 29
5 รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง 17
6 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สำนักปลัด 36
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองจอมพล ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไตรมาส 4) กองคลัง 11
8 ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 กองคลัง 9
9 เทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 14
10 เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 13

หน้า 1 จาก 16

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมบึง
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830