ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จอมบึง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 80
22 เทศบัญญัติ 2566 สำนักปลัด 44
23 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยฯ กองคลัง 53
24 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565 กองคลัง 29
25 ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายแงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 กองคลัง 22
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 กองคลัง 133
27 ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 กองคลัง 109
28 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565) กองคลัง 129
29 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองจอมพล สำนักปลัด 35
30 ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายปละงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 กองคลัง 138
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมบึง
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830