แจ้งกำหนดการออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

พิมพ์

แจ้งกำหนดการออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

alt

 

alt