วิสัยทัศน์

พิมพ์

 

alt

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลอจอมบึง

"สร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิต เสริมแนวคิดสุขภาวะ แหล่งอารยะวัฒนธรรม ศูนย์นำเศรษฐกิจพอเพียง"